เชื่ออาลีบาบาขายสินค้าเกษตรส่งผลดีเกษตรกร

ค้าปลีกรายใหญ่เชื่อเกษตรกรค้าขายกับอาลีบาบา ช่วยลดสินค้าล้นตลาด มั่นใจไม่กระทบราคาในประเทศ พร้อมเดินหน้าลงทุนขยายสาขาและปรับรูปแบบการให้บริการรองรับลูกค้ายุค 4.0

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียของการเข้ามาของอาลีบาบากรุ๊ป แต่เชื่อว่าจะเป็นการเชื่อมโยงโอกาสในการส่งสินค้าเกษตรไปขายต่างประเทศดียิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรไทยมีการปรับตัววางแผนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาด พร้อมเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศมากนัก ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาขายในเทสโกโลตัสมีการพูดคุยกับเกษตรกรจังหวัด เกษตรกรในพื้นที่ กำหนดสินค้าที่จะนำมาวางขายอย่างแน่นอนอยู่แล้ว เชื่อจะไม่กระทบต่อปริมาณสินค้าและราคาในเทสโก้ โลตัส

ด้านภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นของลูกค้าดีขึ้นตามลำดับจะเป็นปัจจัยบวกส่งผลดีต่อธุรกิจค้าปลีกปีนี้ ซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานของประเทศ โดยคาดว่าจะขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนภาพรวมการค้าปลีกไตรมาส 2 คนจับจ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมากเป็นตัวเลขที่น่าพอใจปัจจุบันลูกค้าประมาณร้อยละ 40 ของฐานลูกค้าเทสโก้ โลตัส ซื้อสินค้าผ่านหลายช่องทาง ทั้งร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลาง ร้านเอ็กซ์เพรสซึ่งมีขนาดเล็ก และออนไลน์ รวมถึงช่องทางมาร์เก็ตเพลสของพันธมิตร โดยเทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถซื้อของได้ทุกที่และทุกเวลา

สำหรับปี 2561 จะมุ่งเน้นขยายช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์พร้อมกัน รวมถึงการปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 1,950 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุค 4.0 ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการขยายช่องทางการขายแบบออมนิแชนแนลที่ไร้รอยต่อผ่านเครื่องมือทางดิจิทัลและโปรแกรมคลับการ์ดที่จะเชื่อมต่อช่องทางต่าง ๆ และเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ด้านงบประมาณลงทุนสำหรับปีงบประมาณ 2561 จะเดินหน้าลงทุนเปิดสาขาใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ขายร้อยละ 40 ช่วยสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งมีแผนปรับปรุงสาขาเดิมอีกประมาณ 120 แห่ง ทั้งปรับโฉมและเพิ่มบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกอาหารสด รวมถึงการปรับพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ลูกค้ามากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าโครงการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง ช่วยสร้างรายได้มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ โดยปี 2560 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยตรงจากเกษตรกรกว่า 200,000 ตัน เพิ่มขึ่นจากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 30 พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีโดยเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า และร่วมงานกันในการผลิตสินค้าแบรนด์เทสโก้ รวมถึงการให้ความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและคุณภาพให้เทียบเท่าระดับสากล

ทั้งนี้ ปัจจุบันร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต 40 สาขา บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพดีให้กับมูลนิธิและผู้ยากไร้ภายใต้ “โครงการกินได้ ไม่ทิ้งกัน” โดยมีเป้าหมายขยายการบริจาคอาหารให้ครอบคลุมทุกสาขาในอนาคต ซึ่งปีที่ผ่านมาบริจาคอาหารไปแล้ว 500,000 กิโลกรัม หรือคิดเป็นประมาณ 1.2 ล้านมื้อ นอกจากจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากขยะอาหารแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีอาหารคุณภาพดีรับประทาน พร้อมมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมโดยการเชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคมื้ออาหารที่มีประโยชน์ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทยด้วย.- สำนักข่าวไทย