สวนส้มโอปลอดสารเคมี

อยากชิมส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่รสชาติหวาน กลีบเนื้อแน่น อร่อย และปลอดสารพิษ ต้องเดินทางมาที่สวนส้มโอปลอดสารเคมีของคุณสมทรง แสงตะวัน ซึ่งใช้วิธีการปลูกส้มโอโดยอาศัยน้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี อันจะช่วยรักษาระบบนิเวศธรรมชาติให้เกิดความสมดุล นอกจากนี้คุณสมทรงยังใช้วิธีดูแลวัชพืชที่อาศัย ภูมิปัญญาโบราณของชาวสมุทรสงครามอีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตจากสวนส้มโอของคุณสมทรงนั้นไม่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ

ทั้งยังได้ส้มโอเนื้อดีรสหวานรับประทานอร่อยเป็นของฝากกลับบ้าน ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นั้น เป็นส้มโอที่ปลูกมากในพื้นที่สามอำเภอ ได้แก่ อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที และอำเภอเมือง จัดเป็นส้มโอที่ชาวสมุทรสงครามปลูกกันมานานกว่า 150 ปีแล้ว ลักษณะเด่นของส้มโอพันธุ์นี้คือ ขนาดผลค่อนข้างโต สีขาวอมเหลือง กลีบเนื้อจะเบียดกันแน่น ไม่แฉะเวลาแกะ และที่สำคัญรสชาติหวานกรอบนี่เอง จึงเป็นที่ติดอกติดใจสำหรับทุกคนที่ได้ชิม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand