การชะลอตัวของการส่งออกของไทย

การเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของการส่งออกของไทยซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยแม้จะมีการปรับปรุงที่ดีกว่าที่คาดในข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับลดประมาณการการส่งออกในปี 2562 เป็น 3.2% จาก 4.5% และคาดการณ์การเติบโตการนำเข้าในปี 2562 เป็น 4.3% จาก 5.3%

ณัฐพรคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ตลอดทั้งปี สภาพคล่องสูงในธนาคารพาณิชย์ในประเทศและแนวทางของธนาคารในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในปัจจุบันไม่ควรทวีความรุนแรงมากการแข่งขันในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ปัจจัยที่เป็นลบสภาได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกของปีนี้ลงเหลือ 3% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 5% ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้การส่งออกของไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี “ หากการส่งออกของไทยต้องเติบโตร้อยละ 5 ในปีนี้การส่งออกจะต้องเฉลี่ย 22.8 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนในช่วงเก้าเดือนที่เหลือของปีนี้ หากเป้าหมายการเติบโตคือร้อยละ 3 การส่งออกของไทยต่อเดือนจะต้องอยู่ที่ 22 พันล้านเหรียญสหรัฐ TNSC คาดว่าการส่งออกในเดือนมีนาคมจะหดตัว 4-5% ซึ่งอาจนำไปสู่การหดตัวไตรมาสแรกที่ 1% หรือการเติบโตคงที่